...
loader

Luister ‘n bietjie wat ons Gesonde Seks TV subscribers te sê het.

“Ai, dankie! Julle is awesome!!! Ons was amper op skei, maar jou videos het my en my man gehelp…”

“Jou videos is nou wat ek en my man saam in die bed kyk. Dit het tot soveel diep gesprekke gelei tot laat in die aand in.”

“My vrou is baie konserwatief, maar vir een of ander rede hou sy van julle videos, veral die met jou vrou ook in. Bietjie vir bietjie ontdoos my vrou. (soos jy dit sal sê : )

“Ek het al baie geleer van jou videos. Ek wens net ek het dit vroeer in my lewe gehoor. Ek sou my sekslewe soveel vroeer kon geniet. Maar ek en pappa is darem nog nie heeltemal dood nie :)”

Level Price  
Premium R 99.00 per Month. Select

Let wel: Jy kan enige tyd kanseleer.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.